Lijst van veel gebruikte woorden in de genealogie.

Nederlands Engels
achter-achterneef/nicht (kind van achterneef/nicht met zelfde overgrootouders) second cousin once removed (child of second cousin)
achter-achterneef/nicht (kleinkind van neef/nicht) first cousin twice removed (grandchild of first cousin)
achter-achterneef/nicht (zelfde betovergrootouders) third cousin (same great-great-grandparents)
achterneef/-nicht (kind van neef/nicht) first cousin once removed
achterneef/-nicht (zelfde overgrootouders) second cousin (same greatgrandparents)
afkomst descent
afstammeling descendant
afstammeling in rechte lijn lineal descendant
afstammingsreeks matrilineair
afstammingsreeks umbilical line
afstammingsreeks ancestral line
ambtenaar burgelijke stand registrar
begraafboek cemetary register (books)
begraafboek records of the graveyard
begraafplaats cemetery
begrafenis burial
begraven buried
betovergrootmoeder great-great-grandmother
betovergrootvader great-great-grandfather
broer brother
broer of zuster sibling
broers en zussen sibship
broers en zussen siblings
burgerlijke stand state registration
burgerlijke stand record office
doop christening
doop baptism
doop-, trouw- en begraafboeken parish records
doop-, trouw- en begraafboeken church records
doopakte certificate of baptism
doopboek register of baptations
echtgenoot (m) husband
echtgenoot of echtgenote spouse
echtgenote (v) wife
familienaam surname
geboorte birth
geboorte-akte birth certificate
genealogie genealogy
genealogie drop-line pedigree
genealogie tabular pedigree
genealogie pedigree
genealogie family tree
generatie generation
geslachtsnaam surname
getuige wittness
getuige (huwelijk) best man (marriage)
gezinsblad family group form
gezinsblad family group sheet
grootmoeder grandmother
grootvader grandfather
huwelijksaangifte notification of (intended) marriage
huwelijksafkondigingen pubication of the banns
huwelijksakte marriage certificate
jubileum anniversary
kadastrale akte land commission records
kadastrale akte registry of deeds
kadastrale akte cadastral register
kerkregisters parish or church records
kwartier quarter or ancestor
kwartierdrager proband(us)
kwartierherhaling pedigree collaps
kwartierstaat birth brief
kwartierstaat pedigree chart (graphical)
kwartierstaat total descent chart (graphical)
kwartierstaat ahnentafel
kwartierstaat family circle chart (graphical)
kwartierstaat ancestor table
kwartierstaat total descent
kwartierstaat blood descent
moeder mother
nageslacht posterity
neef (oom of tante zegger) nephew (saying uncle or aunt)
neef (zelfde grootouders) cousin (same grandparents)
nicht (oom of tante zegger) niece (saying uncle or aunt)
nicht (zelfde grootouders) cousin (same grandparents)
oma grandma, granny
oom uncle
opa grandpa
oudoom greatuncle
oudtante greataunt
overgrootmoeder greatgrandmother
overgrootvader greatgrandfather
overlijdensakte death certificate
parentatie common descent
parenteel lineage (in both male and female lines)
parenteel descendants in both male and female line
parenteel descendants survey (in both male and female lines)
patroniem patronymic
peetmoeder godmother
peetouders godparents
peetvader godfather
schoondochter daughter-in-law
schoonouders in-laws
schoonzoon son-in-law
schoonzuster sister-in-law
stamboom family tree
stamhouder son and heir
stamreeks male line
stamreeks line of descent
tante aunt
testament will
vader father
verwanten, géén no kin to
verwanten, gezamelijk cousinhood, cousinship
verwanten, naaste next of kin
verwantschap kinship ties, ties of kinship
voorgeslacht ascendancy
voorgeslacht ascendance
voorgeslacht ancestry
voormoeder ancestress
voorouder ascendant
voorvader ancestor
voorvaders forebears
zuster sister
zwager brother-in-law