Rotterdam: Renteboeken
Klapper op de naam Vermeer

door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer

Voornamen Achternaam Bijz Volgnr/fol
Abraham Vermeer te Overschie 866/3
Abraham Vermeer te Overschie 873/339
Adrianus Vermeer
 
869/404
Arij Vermeer
 
869/431
Egbartus Vermeer
 
873/320-321
Egbertus Vermeer gehuwd geweest met Jannetje van den Berg (later wed. Cornelis van Buuren) 889/220
Elisabeth Vermeer e.v. Reijnier Treurniet 870/96
Elisabeth Vermeer e.v. Reijnier Treurniet 871/65
Geertruda Vermeer e.v. Anthonij van de Middegael 864/117
Geertruda Vermeer e.v. Anthonij van de Middegael 865/10
Gerrit Vermeer
 
879/436
Gerrit Vermeer
 
887/31
J.. J.. Vermeer e.v. C.. van de Werken 873/179
Jacobus Vermeer
 
870/43
Johannes Vermeer m.v. Maria van der Scheer 872/405-406
Leendert Vermeer
 
863/364
Leendert Vermeer
 
864/355
Leendert Vermeer
 
878/234
Maria Vermeer e.v. Bartel Wilton 879/59
Neeltje Vermeer e.v. Klaas Polijn 872/206
Nicolaes Vermeer te Delfshaven, m.v. Neetje Kortpenning 868/66
Nicolaes Vermeer te Delfshaven, m.v. Neetje Kortpenning 871/495

Vrijwillige rechtspraak.

Gifteboeken houdende transportakten (registratie van eigendom en hypotheek) van onroerend goed en schepen (met aantekening van registratie van bij de koop aangegane leningen in het Schuldboek en van het nummer in het Stadsprotocol)
en het Stadsprotocol, een legger van eigendommen binnen de jurisdictie van Rotterdam, gerangschikt naar straten en wijken met een doorlopende nummering van elk perceel (met eveneens verwijzingen naar de Gifteboeken en de Schuldboeken). Het besluit tot het aanleggen van het Stadsprotocol is reeds in 1602 genomen, de uitvoering liet meer dan twintig jaar op zich wachten.
* De Verkopingsboeken bevatten akten van openbare verkoping van onroerende goederen, schepen en waardepapieren ten overstaan van schepenen. Verkoop geschiedde door een makelaar in opdracht van zijn lastgever. Bij verkoop van nagelaten goederen waren dit de erven of voogden, bij insolvente boedels de sequesters, daartoe gemachtigd door de Weth. Wanneer de Weth zelf in het openbaar verkocht kwam het verbaal te staan in de Decreetboeken, die geplaatst zijn bij het archief van de Weth in het Oud Schepen Archief (OSA).
* Schuld- en Renteboeken: dit zijn registers van hypothecaties, onderscheiden in 'Schuldboeken' (hypothecaties op grond van andere schuldverhoudingen dan geldleen) vanaf 1489 en 'Renteboeken' (hypothecaties op grond van geldleen) vanaf 1546.

 

naar index bonusmateriaal