Klapper op de familienaam VERMEER in het
Notarieel Archief van OVERSCHIE 1720-1800

door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer
bron: Acte de Présence / Gemeentearchief Rotterdam,
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

 

Voornamen Info Datum Periode Inv Nr Blz Akte Soort Inhoud Comparant
Abraham woont aan de Delfhavense Rijweg te Overschie 31-12-1728 1721-1730 383 327 17 veiling Notaris Willem Boon te Rotterdam en Arnoldus van Rhijn als executeurs van het testament van Lucretia van Hersele wed. van Jacob Muys de Brauw heer van Kethel en half Spaland enz. verkopen twee woningen of hofsteden, en landerijen in de Hargpolder in Kethel en in Vlaardinger Ambacht en een huis met erf en tuin in Overschie onder Hogenban aan de heer De Brauw. De partijen bestaan uit een hofstede met herenhuis met 6m, 329 roe met tuinmanshuis en stallingen en een woning met 54m. 1400 roe met schuren en hooiberg beide in Kethel. De percelen worden begrensd door de Schiedamseweg, de heer De Gruyter, de Hargwatering, Jan Simonse de Bye, de Vlaardingseweg, Neeltie Claasdr wed. van Jan Jongste, de Oude Watering, Ary Dirkse Jongste, de Poldervaart, Cornelia Bosgaart, Jan de Jong, de Kerklaan, het Koolenlaantie, Aalbregt Berkel, Gasthuis van Delft, Jacob van der Does, Abraham Vermeer en de Delfshavenseweg. Huurders zijn Jacobus Post en Simon van der Meer. N.B. de akte is niet afgemaakt, niet ondertekend, en niet gedateerd. Nee
Abraham woont aan de Delfhavense Rijweg te Overschie 02-07-1764 1761-1770 381 199 311 koop en verkoop Ary Nijding verkoopt aan zijn schoonzoon, Cornelis Hoekwater een huis en erf, kookhuis, schuur en tuin gelegen in de Hogenban in het dorp voor 4000 gulden. Begrensd door Cornelis Dijxhoorn, Abraham Vermeer, Delfshavense Rijweg en mevrouw van Es. Nee
Abram
 
28-09-1772 1771-1780 381 391 408 koop en verkoop Abram Vermeer en Kornelis van Beekhoven gehuwd met Catharina Vermeer, mede namens hun zwager Anthony Pijnaker wonende te Schravesande en namens Jan Vermeer verblijvende in het buitenland, broeders en schoonbroeders, kinderen van Geertruy Ooms, laatst wed. van Hendrik van Brummen, verkopen aan Daniel Wuisterbak wonende te Capel op de IJsel een huis en erve gelegen in het dorp voor 600 gulden. Het perceel ligt tussen de herberg van de Vergulde Valk en het huis van Jacobus van der Sluys. De machtiging van Anthony Pijnaker is gepasseerd voor notaris Petrus Constantinus van Rijp. Daniel Wuisterbak tekent als Daniel Wuisterbak of Wuyftenbak. Ja
Catharina
 
28-09-1772 1771-1780 381 391 408 koop en verkoop Abram Vermeer en Kornelis van Beekhoven gehuwd met Catharina Vermeer, mede namens hun zwager Anthony Pijnaker wonende te Schravesande en namens Jan Vermeer verblijvende in het buitenland, broeders en schoonbroeders, kinderen van Geertruy Ooms, laatst wed. van Hendrik van Brummen, verkopen aan Daniel Wuisterbak wonende te Capel op de IJsel een huis en erve gelegen in het dorp voor 600 gulden. Het perceel ligt tussen de herberg van de Vergulde Valk en het huis van Jacobus van der Sluys. De machtiging van Anthony Pijnaker is gepasseerd voor notaris Petrus Constantinus van Rijp. Daniel Wuisterbak tekent als Daniel Wuisterbak of Wuyftenbak. Ja
Dirck
 
25-04-1750 1741-1750 391 1 1 taxatie Notaris Gerrit Post Inhoud Boedelrekening van Gerard Sanne, secretaris van Overschie en Hogenban, in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met wijlen Magdaleena van Lodensteijn, overleden 21-11-1706. Boedelinventaris is opgemaakt 18-04-1708, evenals boedelscheiding van secretaris Johannis van Lodensteijn bij notaris G. Post (zie akte no. 27 blz. 134). Aanwezig bij de boedelrekening: Leendert Crijger of Krijger, vervangende Ary Aelmis, executeurs testamentair van Magdalena van Lodensteijn. Erfgenamen: Magdalena van Rijn,. Cornelis Coomans, Catryna Coomans, Cornelis van der Beecq, Dirck Vermeer, Mighiel Cnol of Knoll. Onroerende goederen: een stuk land van 16 morgen 401 roeden gelegen in Zuijt Beyerlant onder den Hitzert verhuurd aan Gerrit van 't Hoff. Huis, hooiberg, schuur en stuk land van 8 morgen 50 roeden gelegen in de polder van Sestienhoven te Overschie. Dit huis en land is 18-04-1708 aan Gerard Sanne en Magdalena van Rijn tegen 4.625 gulden toebedeeld. Een huis en erf gelegen te Overschie onder de poorterij van Delft, waarin Magdalena van Lodensteijn zelf gewoond heeft. Dit is bij boedelscheiding voor 2.000 gulden Magdalena van Rijn aanbedeeld. Een huis en erf gelegen in de Hogenban te Overschie, met tuin daarnaast. Een huis en erf gelegen Groenendael te Overschie. Een 1/2 huis en erf gelegen in de Drogenhoek te Overschie. Obligaties: Eén obligatie van 300 gulden ten name van Magdalena van Lodensteijn dd. 30-03-1701. Eén obligatie van 333 gulden ten name van Magdalena van Lodensteijn dd. 17-02-1701. De schulden van deze boeldelrekening bedragen méér dan de ontvangsten. Nee
Floris te Pijnacker 28-12-1791 1791-1800 376 891 360 veiling Veiling van een huis met erf door Pieter Middelkoop, wonende in Den Haag, en Floris Vermeer, wonende in Pijnacker, in opdracht van Huybertje Middelkoop, weduwe van Govert de Boef. Koper is Klaas van der Sman. Begrensd door de Schie, Jan Bonk en Abraham de Man. Borgen zijn Cornelis van der Sman en Gerrit van den Berg. Nee

De inhoud van vele akten kan worden bekeken op http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl
(kies Notarieel Archief: Acte de Présence)

naar index bonusmateriaal