Klapper op de Gifteboeken
Rotterdam

door R.P. Vermeer / (P) 2003 Stichting Genealogisch Archief Vermeer
 
Voornamen Patroniem Achternaam Info Volgnr/fol
Abraham
 
Vermeer
 
554-293
Abraham
 
Vermeer meester-chirurgijn te Overschie & Geertruyd Ooms 555-357+383+524
Adriaen
 
Vermeer
 
562-380
Ary
 
Vermeer
 
539-473
Barbara
 
Vermeer & Mijndert Eijkma 563-76
Claes Dircxz Vermeer & Sijtje Leenderts van Bostel 358-156, 541-29, 550-324
Cornelis Dircxz Vermeer zoon van Dirck Jansz Vermeer 541-29
Dirck Dircksz Vermeer zoon van Dirck Jansz Vermeer 538-156
Elisabeth
 
Vermeer & Johannes Loijs 561-146
Hendrik
 
Vermeer & Margrieta Schopman 547-30
Huych Dircxs Vermeer & Trijntje Jans (hun weeskinderen) 539-387
Jacobus
 
Vermeer & Johanna Bleijkoek 554-65, 555-341, 558-397, 560-513, 561-146&147
Jacobus
 
Vermeer winkelier 536-192, 541-139
Jan Willemsz Vermeer & Cornelia Cranenbroek 537-491
Jan Lodewijck
 
Vermeer binnenschipper 537-348
Johan Jan Vermeer notaris en klerk ter secretarie van de weeskamer 552-2, 557-506
Johanna
 
Vermeer & Jacob van Eijnden 561-146
Leendert
 
Vermeer winkelier 538-397, 545-377&402
Leendert
 
Vermeer
 
554-121, 558-276, 559-68tot73
Nicolaas
 
Vermeer & Neeltje Bastiaans Kortpenning 561-146, 563-280
Willem
 
Vermeer & Jannetje Suyderman 540-189

Vrijwillige rechtspraak.

Gifteboeken houdende transportakten (registratie van eigendom en hypotheek) van onroerend goed en schepen (met aantekening van registratie van bij de koop aangegane leningen in het Schuldboek en van het nummer in het Stadsprotocol)
en het Stadsprotocol, een legger van eigendommen binnen de jurisdictie van Rotterdam, gerangschikt naar straten en wijken met een doorlopende nummering van elk perceel (met eveneens verwijzingen naar de Gifteboeken en de Schuldboeken). Het besluit tot het aanleggen van het Stadsprotocol is reeds in 1602 genomen, de uitvoering liet meer dan twintig jaar op zich wachten.
* De Verkopingsboeken bevatten akten van openbare verkoping van onroerende goederen, schepen en waardepapieren ten overstaan van schepenen. Verkoop geschiedde door een makelaar in opdracht van zijn lastgever. Bij verkoop van nagelaten goederen waren dit de erven of voogden, bij insolvente boedels de sequesters, daartoe gemachtigd door de Weth. Wanneer de Weth zelf in het openbaar verkocht kwam het verbaal te staan in de Decreetboeken, die geplaatst zijn bij het archief van de Weth in het Oud Schepen Archief (OSA).
* Schuld- en Renteboeken: dit zijn registers van hypothecaties, onderscheiden in 'Schuldboeken' (hypothecaties op grond van andere schuldverhoudingen dan geldleen) vanaf 1489 en 'Renteboeken' (hypothecaties op grond van geldleen) vanaf 1546. 

naar index bonusmateriaal