Terug


Probandi

 
1    De kinderen van Johannes VERMEER en Catharina BOLNES (zie onder 2 & 3).

 
Ouders

 
2    Johannes Reyniersz VERMEER (De Sphinx van Delft), gedoopt (geref.) op 31-10-1632 te Delft (getuige(n): Pieter Brammer, Jan Heyndricksz, Maertge Jans [tante]), in de Nieuwe Kerk, gedoopt als 'Joannes', j.m. opt Marctvelt, sinds 29 dec 1653 lid van het St.Lucasgilde te Delft, woonde aldaar o.a. in het Huis Mechelen, (later wereldberoemd) kunstschilder, maker van o.a. het meesterstuk 'Gezicht op Delft', woonde in een huis op de Oude Langendijk toebehorend aan zijn schoonmoeder Maria Thins, één der grootste kunstschilders uit de Gouden Eeuw, kunsthandelaar, herbergier, lid van de Delftse schutterij (1664) bij het Oranje vendel, begraven op 15-12-1675 te Delft, in de Oude Kerk, zoon van
Reijnier Janszn VERMEER (Vos, van der Minne) (zie 4) en Digna BALTENS (Dingnum Balthasars) (zie 5).
Ondertrouwd op 05-04-1653 te Delft, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-04-1653 te Schipluiden met
3    Catharina ('Trijntje') Reiniersdr BOLNES, geboren circa 1631 te Gouda (gezindte: rk), overleden op 30-12-1687 te Delft, (ontvangt op deze dag de laatste sacramenten), begraven op 02-01-1688 te Delft, in de Oude Kerk, dochter van
Reijnier BOLNES (zie 6) en Maria Willems THINS (zie 7).

De volgorde van de kinderen is (deels) hypothetisch omdat de Delftse r.k. doop-registers niet bewaard zijn gebleven.

Uit dit huwelijk:
   1.  Maria VERMEER, geboren circa 1654 te Delft, overleden na 1713.
Ondertrouwd op 26-05-1674 te Delft, gehuwd juni 1674 te Schipluiden met Johannes Gilleszn CRAMER, geboren circa 1650, zijdekoopman.
   2.  Elisabeth ('Lijsbeth') VERMEER, geboren circa 1657 te Delft, overleden voor 1713.
   3.  Cornelia VERMEER, geboren 1659 te Delft, begraven op 27-12-1660 te Delft, in de Oude Kerk, 'een kint van Johannes Vermeer aen den O[ude] Langedijk'.
   4.  Aleydis VERMEER, geboren 1660 te Delft, overleden 1749 te 's-Gravenhage.
   5.  Beatrix VERMEER, geboren 1661 te Delft, in 1685 jongedochter van Delft, woonachtig aan de Delftsevaart te Rotterdam, overleden voor 1702.
Ondertrouwd op 17-06-1685 te Rotterdam, gehuwd op 02-07-1685 te Rotterdam met Johan Christophorus HOPPERUS, geboren circa 1660 te Bronau in de Bohemen, in het tegenwoordige Duitsland.
Opm: Mogelijk is Johan verwant aan Pieter Corstiaensz Hopprus, een welgestelde schoenmaker, leerlooijer en leerhandelaar, tevens verhuurder van het pand met daarin herberg 'de Vliegende Vos'. Grootvader Reynier Jansz Vermeer tekende op 27 jan 1635 met Hopprus een huurovereenkomst.

   6.  Johannes ('Jan') VERMEER jr, geboren circa 1663 te Delft.
Gehuwd circa 1687 met Maria Anna FRANK, geboren circa 1663, overleden te Rotterdam, in een huis staande aan de Delfse Vaert naest Glouijde de metsselaer, begraven op 04-11-1688 te Rotterdam.
   7.  Gertruyd VERMEER, geboren 1664 te Delft, overleden na 1713.
   8.  Franciscus VERMEER, geboren circa 1665 te Delft, meester-chirurgijn, overleden na 1708.
Gehuwd circa 1690 met Maria de WEE.
   9.  een kind VERMEER, geboren 1667, begraven op 10-07-1667 te Delft, in de Nieuwe Kerk, 'een baerkint van Johan[nes] Vermeer'.
   10.  een kind VERMEER, geboren circa 1668, begraven op 16-07-1669 te Delft, in de Oude Kerk.
   11.  Catharina VERMEER, geboren 1669 te Delft.
   12.  Ignatius VERMEER, geboren 1672 te Delft, overleden in/na 1713.
   13.  een kind VERMEER, geboren voor 1673, begraven op 26-06-1673 te Delft, in de Oude Kerk.
   14.  een kind VERMEER, geboren 1674 te Delft, begraven op 17-07-1678 te Delft, in de Nieuwe Kerk. 
Grootouders

 
4    Reijnier Janszn VERMEER (Vos, van der Minne), geboren op 26-06-1591 te Delft, werd in 1611 naar Amsterdam gestuurd om aldaar het vak van caffawerker (fluweelwerker) te leren en keerde na vier jaren terug naar Delft, was verder zijdewever, kunsthandelaar (als zodanig ingeschreven in het register van het Sint-Lucasgilde) en herbergier in huis Mechelen aan de Markt van Delft, begraven op 12-10-1652 te Delft, in de Nieuwe Kerk, onder de naam 'Reijnier Jansz Vermeer', zoon van
Jan Reyerszn (VERMEER) (zie 8) en Cornelia ('Neeltge') GORIS (zie 9).
Ondertrouwd op 27-06-1615 te Delft, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-07-1615 te Amsterdam, in de Nieuwe Kerk, het huwelijk werd voltrokken ten overstaan van Ds. Jacobus Triglandius (calvinist) met
5    Digna BALTENS (Dingnum Balthasars), geboren 1595 te Antwerpen, j.d. wonende in de Ververij, begraven op 13-02-1670 te Delft, in de Nieuwe Kerk als 'Dijna Baltens, weduwe van Reijnier Vermeer', dochter van
Balthasar ('Balten') Claesz GERRITS (Balthasar Claeszoon alias Balten Claes Geersen) (zie 10) en Beatrix van BUY (zie 11).

Na de huwelijksvoltrekking nam het echtpaar intrek bij moeder Neeltje Goris in het huis De Drie Hamers. Hier moet hun dochter Geertruy geboren zijn.
Nadat Reyniers' moeder in 1624 gedwongen was het pand te verhuren moet het gezin naar elders verhuisd zijn. Vermoedelijk was dat meteen naar de herberg genaamd 'De Vliegende Vos' gelegen aan de Voldersgracht, omdat in 1625 een document het gezinshoofd als 'Reynier Jansz Vo(o)s' noemde naar de naam van de herberg.
Reynier Jansz noemde zich voordat hij in deze herberg woonde ook wel 'Van der Minne' (naar zijn stiefvader).

Op 13 oktober 1631 werd Reynier Vos lid van het Delftse St.Lucasgilde als 'Mr. Constverkoper'. Hiermee kreeg hij het recht in schilderijen te handelen.
Het jaar daarop werd in 'De Vliegende Vos' een zoontje Johannes geboren. Het pand ligt aan de noordkant van de Voldersgracht wat tegenwoordig nummer 25 of 26 is. De herberg telde een vijftal stookplaatsen, waaruit we kunnen afleiden dat het tamelijk groot was.

Op 27-01-1635 werd het huurcontract van 'De Vliegende Vos' verlengt tot 01-05-1641. Eigenaar van de herberg was Pieter Corstiaensz Hopprus, een vermogende leerhandelaar, leerlooier en schoenmaker.

6 sep 1640: In een verklaring noemt Reynier Jansz zichzelf VERMEER.
De eerste keer dat de naam VERMEER binnen de familie voorkomt, is wanner Reyniers broer Anthony in 1625 zijn dochterje Neeltje liet dopen. Over de herkomst van de geslachtsnaam is niets bekend.

23 apr 1641: Reynier Jansz koopt voor 2.700 gulden het huis annex herberg 'Mechelen' aan de Grote Markt op de hoek van de Oude Manhuissteeg in Delft.
Zijn aanbetaling bedroeg 200 gulden en de hypoytheek zou zwaar drukken op de financiën van het gezin.
Johannes Vermeer was op dat moment negen jaar oud. De gedenksteen die in 1955 op de zijmuur van een pand aan de markt op de hoek van de Oude Manhuissteeg werd geplaatst, vermeld dan ook geheel ten onrechte dat Vermeer in het huis Mechelen werd geboren. Bovendien staat er Jan Vermeer terwijl Vermeer nooit Jan heeft geheten. Vermeer ondertekende akten altijd met Joannes, Joannis of Johannis.
Het huis Mechelen is overigens in 1885 afgebroken om de Oude Manhuissteeg te verbreden.

Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruy Reijniers VERMEER, gedoopt (geref.) op 15-03-1620 te Delft (getuige(n): Jan Thonis [halfoom], Maertge Jans [tante], Neeltge Goris [oma]), in de Nieuwe Kerk, begraven op 02-05-1670 te Delft, in de Nieuwe Kerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-07-1647 te Delft met Anthony Gerrits van der WIEL, geboren 1620 te Delft, handelaar in ivoor, lijstenmaker, lid van het St.Lucasgilde als kunstverkoper (1657), sergeant bij de Delftse schutterij, begraven op 11-05-1693 te Delft, in de Nieuwe Kerk, zoon van Gerrit JANSZ (van der WIEL) en Baeycken? N.N.
De lijsten van Anthonij werden verkocht tot in Den Haag en Amsterdam.
Met Geertruy woonde hij aan de zuidzijde van de Vlamingstraat. In 1650 zijn zij verhuids naar een groter huis "De Drie Valken" in dezelfde straat.
Anthonij maakte bij de Delfste schutterij deel uit van het Oranje vendel waar ook zijn zwager Johannes Vermeer was ingedeeld (in 1664).

   2.  Johannes Reyniersz VERMEER (De Sphinx van Delft), gedoopt (geref.) op 31-10-1632 te Delft (zie 2).

 
6    Reijnier BOLNES, geboren circa 1591, fabrikant van bakstenen, begraven op 07-04-1674 te Gouda, in de St.Janskerk, zoon van
Cornelius Pouwelszn BOLNES (zie 12) en Neltge JANSDR (zie 13).
Gehuwd 1622 te Gouda, gescheiden 1648 te Gouda van
7    Maria Willems THINS, geboren circa 1593 te Gouda, begraven op 27-12-1680 te Delft, in de Oude Kerk, dochter van
Willem Janszn THINS (zie 14) en Catharina Hendricksdr van HENSBEECK (zie 15).

Het huwelijk tussen Reynier Bolnes en Maria Thins was niet bijster gelukkig. In de oud-gerechtelijke archieven van Gouda zijn de huwelijksconflicten uitgebreid beschreven. In 1641 eindigde het huwelijk in een scheiding. Zoon Willem bleef bij zijn vader, dochters Cornelia en Catharina kwamen onder de voogdij van hun moeder. Maria vertrok naar Delft waar ze een woning in de Vlamingstraat betrok. Later (1651) woonde ze met haar zuster in een huis aan de Brabantse Turfmarkt, dat op naam van haar broer Jan stond (maar die daar niet woonde). In 1653 tenslotte verhuisde ze naar het huis aan de Oude Langendijk dat in 1641 door haar neef Jan Geensz THINS was aangekocht. Het lag vlak naast een aantal gebouwen dat in gebruik was als schuilkerk door de Delftse Jezuïeten. In ieder geval sinds eind 1660 woonde haar dochter Maria, schoonzoon Johannes Vermeer en haar kleinkinderen bij haar in.

Over het aantal kamers en de in boedel van het huis is vrij veel bekend dankzij de bewaard gebleven inventaris die werd opgemaakt nadat Johannes Vermeer in 1675 overleed. Een zeer uitvoerig en geïllustreerd verslag hiervan kunt u bekijken op de uitstekende website van dhr. Kees Kaldenbach op http://www.johannes-vermeer.info

Het huis aan de Oude Langendijk is in 1833 afgebroken om plaats te maken voor een kerk, die in 1877 weer werd vervangen door de r.k. Maria van Jessekerk.

Uit dit huwelijk:

   1.  Cornelia BOLNES, geboren circa 1623 te Gouda, overleden 1643.
   2.  Willem BOLNES, geboren circa 1626 te Gouda, overleden mrt 1676.

Willem Bolnes was zeer opvliegend van aard. In 1663 bezocht hij de stad Delft om daar bij de notaris een schuldbekentenis aan zijn moeder op te stellen. Kennelijk is daar ruzie over ontstaan want Willem heeft volgens ooggetuigen een hoop stennis gemaakt voor het huis van zijn moeder aan de Oude Langendijk. Ook heeft hij daarbij meerdere malen gedreigd zijn hoogzwangere zuster Catharina met een stok te slaan. Zijn moeder heeft vervolgens via het stadsbestuur geprobeerd haar zoon op te laten sluiten. Ongeveer een jaar later werd Willem opgenomen in het particuliere verbeterhuis in de Vlamingstraat. Daar is hij waarschijnlijk tot aan zijn dood blijven wonen.


   3.  Catharina ('Trijntje') Reiniersdr BOLNES, geboren circa 1631 te Gouda (zie 3).

 
Overgrootouders

 
8    Jan Reyerszn (VERMEER), geboren circa 1565 te Antwerpen, kleermaker, woonde aan de Beestenmarkt in het huis "Nassau", begraven op 02-05-1597 te Delft, in de Nieuwe Kerk.
Gehuwd op 10-12-1588 te Delft met
9    Cornelia ('Neeltge') GORIS, geboren circa 1567 te Antwerpen, uitdraagster en verkoopster van beddegoed (1618), wonende aan de Beestenmarkt, overleden op 06-09-1627 te Delft.
Gehuwd (1) op 10-12-1588 te Delft met
Jan Reyerszn (VERMEER) (zie 8).

Het gezin van Jan Reyersz en Neeltje Goris woonde in het huis Nassau aan de Broerhuisstraat bij de Beestenmarkt.
Neeltje Goris bleef niet lang alleen nadat zij weduwe was geworden. Ze hertrouwde op 19-10-1597 te Delft met haar buurman Nicolaas (Claas) Corstiaansz van der Minne, die eigenaar was van het huis 'De Drie Hamers' en weduwnaar van Adriaantje Dircksdr van Zeijl. Neeltje was op dat moment ongeveer 30 jaar oud en de leeftijd van Claas was omtrent 49 jaar. Neeltje trok met haar drie kinderen bij Claas in die zelf al een zoon genaamd Dirck had. De Drie Hamers lag op de hoek van de Broerhuisstraat en de Beestenmarkt en had aan de laatste zijde een uithangbord met daarop drie hamers. Het pand had dan ook de functie van taveerne ofwel herberg waarvan Claas de waard was. Neeltje en Claas kregen in 1599 een dochter die zij Adriaantje noemden en dus een halve tante van Johannes Vermeer zou worden. In 1618 huwde Adriaantje met de vleeschhouwer Jan Thonisz Back met wie zij vijf kinderen kreeg. Zij traden op als getuigen bij de geboorten van de kinderen van Adriaantjes halfbroers en -zuster.
In oktober 1617 kwam Claas te overlijden en liet zijn familie een schuld van ruim 600 gulden na. De herberg, toch gelegen op een gunstige plek, liep klaarblijkelijk niet zo goed. Neeltje moest daarna de eindjes aan elkaar knopen en moest de kost verdienen als verkoopster van beddegoed en het uitdragen van boedels.
Op 01-11-1620 trouwde ze voor de derde keer. Huwelijkspartner was de redelijk bemiddelde scheepstimmerman Jan Michielsz van der Beck uit Delfshaven. Dit huwelijk heeft niet lag geduurd want Jan werd in september 1621 plotseling ernstig ziek en kwam te overlijden. Hij werd op de 28e van die maand in de Nieuwe Kerk te Delft begraven.
Zijn nalatenschap was helaas niet groot genoeg alle schulden af te lossen. Neeltje moest herhaaldelijk borgstelling vragen aan haar familie. In 1624 was zij uit geldnood gedwongen het huis De Drie Hamers voor drie jaren te verhuren. Zelf verhuisde ze naar een pand in de Cruysstraat. Drie jaar later keerde ze weer terug naar De Drie Hamers. Het moet daar geweest zijn waar zij in het najaar van 1627 is overleden.
Op last van de Delftse schepenen werd twee maanden later het huis en de inboedel verkocht om haar laatste schulden te vereffenen.
Gehuwd (2) op 19-10-1597 te Delft met Niclaes ('Claes') Corstiaensz van der MINNE, geboren 1548, kleermaker, speelman (vedelaar=violist), woonde in de Broerhuissteeg, eigenaar van een huis -genaamd De Drie Hamers- in deze steeg dat in 1600 als taveerne diende en alwaar hij biertapper was, begraven op 09-10-1617 te Delft, zoon van Corstiaen Aerstz van der MINNE, verhuisde kort voor 1553 naar Delft en werd in 1559 burger van deze stad, was in 1566 barbier, en Annitgen GOVERTS.
Ondertrouwd (3) op 17-10-1620 te Delft, gehuwd op 01-11-1620 te Delft met Jan Michielszn van der BECK, geboren circa 1565 te Delfshaven, scheepstimmerman, begraven op 28-09-1621 te Delft, in de Nieuwe Kerk.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reijnier Janszn VERMEER (Vos, van der Minne), geboren op 26-06-1591 te Delft (zie 4).
   2.  Maertge Jansdr (VERMEER), geboren circa 1594 te Delft, op 5 aug 1604 bevestigd als lidmaat van de gereformeerde gemeente, begraven op 30-09-1661 te Delft, in de Nieuwe Kerk, 'weduwe van Jan Heijmensz van der Houve'.
Gehuwd circa 1615 met Jan Heymanszn van der HOEVE, geboren circa 1588, meester-bakker, begraven op 05-09-1661 te Delft, in de Nieuwe Kerk, zoon van Heymen van der HOEVE en Judith? N.N.

Op 03-10-1619, 24-07-1625, 03-05-1627, 23-10-1629, 04-11-1631 en 22-08-1635 werd er in de Nieuwe Kerk een kind begraven van Jan Heijmansz Backer (zijn beroep). Het is niet duidelijk om welk kind het dan gaat, er staat slechts vermeld 'kind van...'.

   3.  Anthony Janszn VERMEER, geboren circa 1596 te Delft, steenhouwer in dienst van de V.O.C., overleden 1627-1628 in Batavia, West-Java (Ned.Oost-Indië).
Gehuwd op 02-03-1614 te Delft met Catharina ('Trijntje') ISBRANDTSDR, geboren circa 1595.

Anthony werd nooit meester in het St.Lucasgilde, waarvan beeldhouwers lid waren. Mogelijk was dat omdat hij in dienst was bij de Verenigde Oostindische Compagnie.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Adriaentge Claesdr van der MINNE, geboren circa 1599 te Delft, overleden 1672. Zij woonde met man en schoonvader in de Vlamingstraat.

Ondertrouwd op 21-07-1618, gehuwd op 05-08-1618 te Delft met Jan Thoniszn BACK, slager, begraven op 17-07-1633 te Delft, in de Nieuwe Kerk, liet 5 minderjarige kinderen na, zoon van Antonij Janszn BACK, afkomstig van Rotterdam, meester-slager, bezat een slagerij aan de Markt te Delft tegenover de Nieuwe Kerk, en N.N.

Uit dit huwelijk:
1. v Grietje Jans BACK, gedoopt (geref.) op 20-05-1619 te Delft (getuige(n): Dirck Claesz van der Minne, Dingenum Balthasars, Aeltje Anthonis).
2. m Jan Jansz BACK, gedoopt (geref.) op 20-06-1620 te Delft (getuige(n): Trijntje Pieters, Maertge Jans, Reijnier Jansz [Vermeer]).
3. een kind Jans BACK, geboren circa 1625 te Delft.
4. m Teunis Jansz BACK, gedoopt (geref.) op 29-10-1630 te Delft (getuige(n): IJsbrandt Teunisz, Trijntgen Thonisdr).
5. v Neeltge Jans BACK, gedoopt (geref.) op 06-02-1633 te Delft (getuige(n): Reijnier Jansz [Vermeer], Maertge Jans, Trijntge Thonisdr). 
10    Balthasar ('Balten') Claesz GERRITS (Balthasar Claeszoon alias Balten Claes Geersen), geboren circa 1573 te Antwerpen, overleden 1628-1632. Zie "VERMEER en zijn milieu" door John Michael Montias, Uitg. De Prom (1993), ISBN 90 6801 2282. (Vermeer's grootvader) kwam rond 1600 naar Amsterdam alwaar hij begin 1606 even buiten de stadsmuren een huis kocht, is dan van beroep lichterman (= vrachtvervoerder), vervolgens koopmansdienaar en weer later makelaer, deed zaken met de oprichters van de Verenigde Oostindische Compagnie en was met verscheidene hooggeplaatste personen betrokken bij een valsemunterij in Den Haag en verhuisde daarom naar Gorinchem, uurwerkmaker en werkmeester, zoon van
Claes GERRITSZOON (zie 20).

Gehuwd (1) op 04-01-1596 te Antwerpen. St.Jacobusparochie met
Beatrix van BUY (zie 11).
Samenwonend (2) circa 1611, gehuwd 1612? Echtgenote is Beatrix Gerritsdr VOUCK, geboren circa 1585, vroedvrouw (1611-1623) in dienst van de stad Amsterdam, overleden 1656, dochter van Gerrit VOUCK, militair, en ( N.N.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  Digna BALTENS (Dingnum Balthasars), geboren 1595 te Antwerpen (zie 5).
   2.  Reynier BALTHENS, geboren circa 1598 te Amsterdam, (Vermeer's oom) kwam midden 1618 naar Delft en ging in de leer bij een schrijnwerker (bouwvakker) die naast het huis "De Drie Hamers" woonde, was legeraannemer en werkmeester in Gorinchem, overleden 1653.
Gehuwd (1) circa 1617 met een (nog) onbekende echtgenote N.N. Geboren circa 1597, overleden voor 1621 te Delft.
Gehuwd (2) op 28-05-1621 te Delft met Susanna HEYNDRIXDR, geboren circa 1598 te Schiedam, overleden 1634.
Gehuwd (3) op 14-01-1637 te Gorinchem met Maeyken GIJSBERTS, overleden 1654, dochter van Gijsbert RUTTEN en (een onbekende echtgenote) N.N.

Uit het eerste huwelijk:
1. v Tanneken REIJNIERS, gedoopt (geref.) op 21 12 1618 te Delft (getuige(n): Neeltge Goris en Reynier Jansz [grootouders van Johannes Vermeer]), in de Nieuwe Kerk.
Uit het tweede huwelijk:
2. m Nicolaas REIJNIERSZ, gedoopt (geref.) op 15 10 1623 te Delft (getuige(n): Tanneken Baltens [tante]).
Uit het derde huwelijk:
3. v Beatrix REIJNIERS, gedoopt op 15 06 1640 te Gorinchem, overleden voor 1642.
4. v Beatrix REIJNIERS, gedoopt op 01 04 1642 te Gorinchem.
5. m Balthasar REIJNIERSZ, gedoopt mrt 1647 te Gorinchem.


   3.  Tanneken BALTHENS, geboren circa 1604 te Amsterdam(?), begraven op 18-05-1674 te Delft, in de Nieuwe Kerk, in 1623 woonachtig te Gorinchem, woonde in 1636 op de Voldergracht (mogelijk bij haar zuster Digna Balthens en Reynier Jansz Vermeer).
Ondertrouwd op 14-06-1636 te Delft, gehuwd op 29-06-1636 te Delft met Lieven Aryensz van der POEL, geboren circa 1598 te Leiden, goud- en zilversmid, begraven op 26-08-1655 te Delft, in de Oude Kerk, zoon van Adriaen ('Arij') van der POEL, lakendrapier van Dendermonde, kreeg op 17-09-1601 het poorterrecht van de stad Leiden, en Maeycke N.N.

Uit dit huwelijk:
1. m Balthasar Lievensz van der POEL, gedoopt (geref.) op 03 02 1641 te Rotterdam (getuige(n): geen vermeld).
2. v Jannetge Lievens van der POEL, gedoopt (geref.) 12 1642 te Rotterdam (getuige(n): geen vermeld), het doopboek is aangetast en niet meer geheel leesbaar, de doop vond plaats tussen 2 en 28 december.11    Beatrix van BUY, geboren circa 1576, overleden circa 1610.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder
10).
 
12    Cornelius Pouwelszn BOLNES, zoon van
Pouwel BOLNES (zie 24) en N.N. (zie 25).
Gehuwd met
13    Neltge JANSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pouwels BOLNES, geboren circa 1589.
   2.  Reijnier BOLNES, geboren circa 1591 (zie 6).
   3.  Cornelia ('Neeltge') BOLNES.
Gehuwd met Claes Cornelisz van HEEMSBEECK.
   4.  Jan BOLNES.

 
14    Willem Janszn THINS, geboren circa 1554, overleden 1601, zoon van
Jan Willemszn THIN (zie 28) en Elisabeth GEENEN (zie 29).
Gehuwd 1584 met
15    Catharina Hendricksdr van HENSBEECK, overleden 1637, dochter van
Hendrik Dirkszn van HENSBEECK (zie 30) en Neltgen GIJSBERTSDR (zie 31).
Gehuwd (1) 1584 met
Willem Janszn THINS (zie 14).
Gehuwd (2) 1605 met Gerrit Gerritsz CAMERLING, overleden 1627.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Willems THINS, geboren circa 1587, overleden 1661, ongehuwd.
   2.  Willem Willemsz THINS, geboren circa 1590, ongehuwd overleden.
   3.  Maria Willems THINS, geboren circa 1593 te Gouda (zie 7).
   4.  Jan Willemszn THINS, geboren circa 1596, overleden 1651, ongehuwd.
   5.  Elizabeth Willems THINS, geboren circa 1599, overleden 1640, ongehuwd.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Maria Gerritsdr CAMERLING, geboren circa 1609.
Gehuwd 1637 met Jan Hendrickzn van der WIEL, geboren circa 1602, overleden 1671
Uit dit huwelijk:
1. v Catharina CAMERLING.
Relatie met Lambert CLEFFIUS, zoon van Willem CLEFFIUS en (een onbekende echtgenote) N.N.
2. v Adriana CAMERLING.


 
Betovergrootouders

  
20    Claes GERRITSZOON,
Gehuwd met
21    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Balthasar ('Balten') Claesz GERRITS (Balthasar Claeszoon alias Balten Claes Geersen), geboren circa 1573 te Antwerpen (zie 10).

 
24    Pouwel BOLNES.
Gehuwd met
25    (een onbekende echtgenote) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Pouwelszn BOLNES (zie 12).

28    Jan Willemszn THIN, geboren circa 1502, overleden 1570, zoon van
Willem THIN (zie 56) en (een onbekende echtgenote) N.N. (zie 57).
Gehuwd circa 1545 met
29    Elisabeth GEENEN, geboren circa 1520, dochter van
Geen SYMONSZN (zie 58) en Alidt GERRITSDR (zie 59).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Janszn THINS, geboren circa 1554 (zie 14).
   2.  Geen (= Gheno) Jans THINS.
Gehuwd 1575 met Clementia van SCHONENBURCH, dochter van Egbert van SCHONENBURCH en Emmerentia van CORDENOORT.
Uit dit huwelijk:
1. m Jan Geensz THINS, geboren circa 1580 en
       Gehuwd (1) 1603 met Cunera SPLINTERS, overleden 1644.
       Gehuwd (2) 1645 met Susanna van de BOGAERT, geboren circa 1581.
2. v Aeltgen THINS.


 
30    Hendrik Dirkszn van HENSBEECK, geboren circa 1528, overleden 1571, zoon van
Dirck Corneliszn van HENSBEECK (zie 60) en Aechte HENDRICKSDR (zie 61).
Gehuwd met
31    Neltgen GIJSBERTSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Hendricksdr van HENSBEECK (zie 15).
   2.  Dieuwertje Hendricksdr van HENSBEECK, overleden 1604, ongehuwd.

 
Oudouders

56    Willem THIN, geboren circa 1475.
Gehuwd circa 1500 met
57    (een onbekende echtgenote) N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willemszn THIN, geboren circa 1502 (zie 28).

 
58    Geen SYMONSZN, geboren circa 1490.
Gehuwd circa 1519 met
59    Alidt GERRITSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth GEENEN, geboren circa 1520 (zie 29).
   2.  Maria GEENEN, geboren circa 1528, overleden 1558.
Gehuwd met Adriaen Huygenszn COOL, zoon van Hugo (Huig) COOL en Anna IDE.
Uit dit huwelijk:
1. m Adriaen Adrianszn COOL, geboren circa 1555, overleden 1604.
        Gehuwd met Erckenraad DUYST van VOORHOUDT, dochter van Hendrick DUYST en Machtelt van BUYTENWECH.


 
60    Dirck Corneliszn van HENSBEECK, geboren circa 1502, overleden 1569.
Gehuwd met
61    Aechte HENDRICKSDR, geboren circa 1508, overleden 1559.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Dirkszn van HENSBEECK, geboren circa 1528 (zie 30).


Homepage

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software